Tarifa drejt klientëve të regjistruar
Nga Deri Tarifa për Transfertë Tarifa për Tërheqje
100 Lekë 1,000 Lekë 20 Lekë 30 Lekë
1,001 Lekë 2,000 Lekë 30 Lekë 60 Lekë
2,001 Lekë 3,000 Lekë 50 Lekë 80 Lekë
3,001 Lekë 5,000 Lekë 70 Lekë 110 Lekë
5,001 Lekë 10,000 Lekë 90 Lekë 140 Lekë
10,001 Lekë 15,000 Lekë 110 Lekë 170 Lekë
15,001 Lekë 35,000 Lekë 130 Lekë 200 Lekë
35,001 Lekë 50,000 Lekë 150 Lekë 250 Lekë
50,001 Lekë 99,000 Lekë 250 Lekë 400 Lekë
99,001 Lekë 200,000 Lekë 400 Lekë -
200,001 Lekë 349,400 Lekë 600 Lekë -

Tarifat e Shërbimeve M-PESA për qëllime të TVSH do të trajtohen sipas dispozitave përkatëse të legjislacionit për TVSH.
Për më shumë info kontaktoni shërbimin e dedikuar për klientët M-Pesa 0800 0555

Tarifa drejt klientëve të paregjistruar
Nga Deri Tarifa për Transfertë
100 Lekë 1,000 Lekë 70 Lekë
1,001 Lekë 2,000 Lekë 120 Lekë
2,001 Lekë 3,000 Lekë 180 Lekë
3,001 Lekë 5,000 Lekë 250 Lekë
5,001 Lekë 10,000 Lekë 320 Lekë
10,001 Lekë 15,000 Lekë 380 Lekë
15,001 Lekë 35,000 Lekë 470 Lekë
35,001 Lekë 50,000 Lekë 570 Lekë
50,001 Lekë 99,000 Lekë 900 Lekë
99,001 Lekë 200,000 Lekë 1400 Lekë
200,001 Lekë 347,800 Lekë 2200 Lekë

Tarifat e Shërbimeve M-PESA për qëllime të TVSH do të trajtohen sipas dispozitave përkatëse të legjislacionit për TVSH.
Për më shumë info kontaktoni shërbimin e dedikuar për klientët M-Pesa 0800 0555


Limitet për kryerjen e Transaksioneve nëpërmjet shërbimit M-Pesa*:
Vlera maksimale vjetore për kreditim llogarie
(depozitë, tërheqje, dërgesa, pagesa, rimbushje)
Vlera maksimale për depozitë/tërheqje
350,000* Lekë 99,000 Lekë

*Deri në 15 ditë nga dita e rregjistrimit në M-Pesa, vlera maksimale për dërgesat e parave është 10,000 Lekë.

Regjistrimi për shërbimin M-Pesa
FALAS!

Aktivizimi i shërbimit M-Pesa
FALAS!

Menaxhimi i llogarisë tuaj M-Pesa
FALAS!

Rimbushje e një numri Vodafone me M-Pesa
FALAS!

Rimbushja e një numri tjetër Vodafone me M-Pesa
FALAS!

Pagesa e faturave nëpërmjet M-Pesa
FALAS!

Njoftimet nëpërmjet SMS
FALAS!